8. mai 2017

Om KORT

Årets festival arrangeres 2. og 3. november

Vi ser frem til kortfilmdager med et variert program for barn, ungdom, filminteresserte og filmbransjen.
Faget film står i sentrum!

FAGDAGER – MANUSWORKSHOP – FILMKAPPLØP – KORTFILM – NATTKINO – BARNELØRDAG

Årets KORT viser det beste av kortfilm og korte dokumentarer fra regionene tilknyttet Filmkraft Rogaland, Sørnorsk filmsenter og Vestnorsk filmsenter. Det blir også høydepunkter fra Grimstad kortfilmfestival.

Lokal langfilm vises fredag kveld
God stemning!!
Lørdag vises kortfilmer for barn

Billetter i salg nå!

Hva er KORT på Kinokino?

KORT skal være en møteplass for bransjen.

KORT skal fremme interesse for kortfilm og bidra til talentutvikling blant barn og ungdom.

KORT skal skape en god møteplass mellom etablerte og unge aktører.

KORT skal ha en regional verdi og skape nasjonal interesse.

Visjon

KORT ønsker å ha fokus på kortfilmformatets egenart og verdi.

Festivalen ønsker å vise det beste og mest nyskapende innen kortfilm.

For en bransje i vekst er det for KORT et overordnet mål å bidra til å heve kompetansen til filmskaperne i regionen, å øke interessen og kunnskapen om kortfilm og å bidra til økt rekruttering til bransjen.

KORT skal ha et spesielt fokus på talentutvikling.

Samarbeidspartnere

Arrangør:

Sandnes Kunst- og Kulturhus

Bidragsytere:

Rogaland Fylkeskommune, Sandnes Kommune, Filmkraft, SFkino